Концепцията за устойчиво развитие – обяснена

Идеята за устойчиво развитие се състои в това, че ние като общество трябва да използваме ресурсите, предоставени ни от планетата Земя, с мярка и с мисъл за околната среда в процеса на развитието ни и посрещането на нуждите ни. Всичко това се прави с цел бъдещите поколения да могат също да се възползват от тези ресурси. Тук се набляга на това, което може да направим в настоящето, за да ги запазим и в бъдеще. Предполагам, знаете, че някои ресурси са възобновяеми, а други не.

3 sustainable-development-kids-projectКонцепцията за устойчиво развитие се опитва да намери баланса между обществото, икономиката и околната среда. Според ООН устойчивото развитие има три стълба – опазване на природата, обществено-политическо и икономическо развитие, докато ЮНЕСКО добавя още един – културата. Културното разнообразие се отнася към човечеството така, както биоразнообразието към природата, ето защо и то трябва да се включи в концепцията.

Икономическото развитие се разглежда под формата на практики за производство, управление и използване на ресурси. Обществено-политическият аспект включва формалните правила и начина, по който е организиран социалният ни живот. Културното поле се отнася до разработването на политики и практики за културно развитие.

Човекът носи отговорност за устойчивостта на околната среда, както и за останалите 3 стълба. Бъдещите поколения са в наши ръце и не е честно да ги лишаваме от ресурсите, които познаваме днес. Това може да стане като използваме повече възобновяеми източници например, което е напълно постижими, стига да искаме.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>