Месец: февруари 2014

Приятелите и семейството

Здравейте! През последните няколко години приятелския ми кръг беше силно редуциран. Някой излязоха от него по свое собствено желание, но други бяха тенденциозно изхвърлени. Като цяло, аз смятам, че е добре от време на време да се прави едно прочистване на хората, с които комуникираме и излизаме, защото самия живот го изисква. Всеки тръгва по [Continue]

Младата звезда на Франция

Една песен за страданието, болката и любовта ми грабна душата. Забележете плътния нежен висок глас на фона на изразено басовия ритъм в ниска тоналност. Забележете стъпаловидното изкачване на нотите в началото на припева и след това слизането по същата тази стълбица към края. Това е то – контрастът на музиката задава по уникален начин контрастите [Continue]

Децата в домове и фондацията на Ива Механджийска

Макар в България приемната грижа да се развива с бързи темпове, все още хиляди деца у нас, много от тях с увреждания и специални нужди, се намират в домове за сираци и медико-социални грижи. Предполагам, знаете за какъв ужас става въпрос във тях и как често липсват елементарни условия за живот – Могилино беше един [Continue]