Месец: ноември 2023

Какво ново при недвижимите имоти

Тенденциите при недвижимите имоти може да се променят бързо с времето и зависят от множество фактори, включително икономическа обстановка, социално и демографско въздействие, регулации и много други. Въпреки това, някои от общите явления, които се наблюдават в пазара в България и в много други държави, включват: Повишаване на цените на жилищата: През последните години се [Continue]