Месец: април 2015

Налагало ли ви се е да сменяте квартира?

Само хората, които не са се местили, могат да заявят, че това е лесна работа. Когато наблюдаваш ситуацията отстрани, може би ти изглежда така, но когато си в центъра на събитията, нещата стоят другояче. Като човек, който е сменял квартира, мога да кажа, че това е един дълъг процес, който започва месеци преди преди самото [Continue]

Озоновият слой – какво, как и защо

Стратосферата се намира на около 10 км от земната повърхност и там е мястото, където се подвизава озона (О3). В зависимост от сезона и мястото дебелината на озоновия слой варира, но неговото предназначение е да предпазва всички живи организми на планетата от вредната слънчева радиация. Обаче, както знаем, тази защитна обвивка изтънява, което може да [Continue]