Месец: септември 2020

На първо място безопасността на децата

С израстването си детето ви става по-независимо и взаимодейства повече с околния свят, а неговата безопастност трябва да е на първо място. То още няма добре развито чувство за самосъхранение, затова е важно да му помогнете да разбере от какво трябва да се пази и как. • Обяснете му защо е важно да избягва трафика, [Continue]