Знаем ли как да реагираме по време на бедствия и на кого трябва да се обадим?

Още в ранна детска възраст в училищата, са ни учили какво трябва да правим ако стане земетресение, има пожар или някаква друга опасност, която изисква да напуснем сградата на учебното заведение.

През ученическите ми години, поне веднъж във всеки клас, сме правили тренировъчни учения за евакуация, водили са ни на различни лекции по гражданска защита и поне два пъти ми се е налагало да прилагам наученото и на практика.

Звеното за аварийна помощ и превенция на Столична община е с широк спектър от области на действие, по-важните от които са премахване на опасни дървета и клони от тротоари, булеварди, улици, паркове и опасно надвиснали предмети от покривни конструкции, обезопасяване на билбордове, мантинели, метални и тръбно-решетъчни прегради, ликвидиране последствия от аварии и инциденти, свързани с химически и опасни вещества, издирване и спасяване на хора в планински терени, евакуация на хора при възникване на бедствия, аварии, отводняване на обществени сгради и обекти от критичната инфраструктура, проверява се изправността на съоръженията, монтирани на детски площадки и др.

Изпълнението на тези дейности е невъзможно без оборудването им с надеждна специализирана техника. Поради недостиг на бюджетни средства, дейността се подпомага и със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), с които се закупува необходимото оборудване.

СОПФ е агенция, основана през 1994-а година и чиято цел е акумулирането на средствата, постъпили от приватизация на общинско имущество. Фондът се управлява от Съвет за управлението, който се състои от 14 члена – 9 общински съветници, четирима заместник-кмета, определени със заповед на кмета на Столична община и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. Председател на Съвета за управление от 2011-а година е Орлин Алексиев – общински съветник за трети пореден мандат, представител на ПП ГЕРБ.

През 2018 година СОПФ е предоставило средства в размер до 420 хил. лева за закупуване на автовишка и специализиран автомобил, оборудван за аварийна помощ и защита при бедствия  за Столична община. В ход е процедура за закупуване през тази година на автомобили с повишена проходимост за дейностите по аварийна помощ и превенция за възможни бедствия и аварии, поясни дейностите на СОПФ в това направление, председателят на Съвета за управлението му Орлин Алексиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>