Етикет: кредитори

Как ЕОС Матрикс спестява време и пари на българския бизнес

В днешната динамична търговска среда много бизнеси са изправени пред казуса със управление на просрочените вземания. Когато става въпрос за тази деликатна тема, за една фирма е добре да има сигурен партньор, разбиращ едновременно нуждите на бизнеса и на неговите клиенти, който се стреми да запазва добрите бизнес взаимоотношения и да спестява ценно време и [Continue]